Scandinavian Secrets - The Hebrew Code of the Runes

120 kr
+ 60 kr för frakt.

Boken Scandinavian Secrets, som är skriven på engelska, visar att flera av de äldsta runinskrifterna i Skandinavien är skrivna på ett semitiskt språk som kan klassifiseras som en arameisk dialekt med starka influenser från hebreiska. I särskilt hög grad gäller detta de äldsta runinskrifterna i Blekinge. Boken innehåller också förklaringar och analyser av en mängd dolda budskap, som har kodats in i runinskrifterna. Detta verk innehåller exklusiv information som ej publicerats tidigare! Innehållet i denna bok inkluderar vetenskapliga bevis!

Denna bok bevisar att israeliter bosatte sig i Skandinavien under forntiden. Författaren sammanfattar tidigare studier som tyder på detta utifrån arkeologisk och historisk forskning. Tidigare studier som sammankopplade skandinaviska språk och skriftsystem med de som fanns i Mellanöstern sammanfattas och förklaras. Sedan diskuterar författaren runinskrifter från ett flertal platser. Bakgrundshistorien till dessa exempel tillsammans med en fullständig fysisk beskrivning ges detaljerat. Fotografier och illustrationer av författaren möjliggör för läsaren att deltaga i dechiffreringen. Det visas i denna bok hur runinskrifter till utseendet liknar skriftsystem som var kända i det forntida Mellanöstern.

120 kr
+ 60 kr för frakt.

Det förklaras och bevisas steg för steg hur tidiga runinskrifter, och särskilt de i sydöstra Sverige i själva verket är skrivna på det hebreiska språket eller på arameiska eller en blandning av arameiska och hebreiska. Arameiska liknar hebreiska. Arameiska ord påträffas i den hebreiska Bibeln. Några av Bibelns böcker skrevs på arameiska och det fanns hebreiska stammar som talade det arameiska språket innan de bortfördes i exil av assyrierna. Örjan Svensson visar hur de israelitiska författarna av runinskrifterna inkrypterade meddelanden i sina inskrifter. Detta påvisar deras hebreiska ursprung.
"Scandinavian Secrets - The Hebrew Code of the Runes" av Örjan Svensson har 280 storskaliga sidor, en introduktion av Yair Davidiy, detaljerade illustrationer och unika foton tagna av författaren på plats, och ett index. Innehållet är extremt viktigt och det mesta av informationen är inte tillgänglig annorstädes.
Köp nu!

120 kr
+ 60 kr för frakt.